ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:15
އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
އިޓަލީގެ ރިކޯޑަށް ނިމުން ގެނެސް ސްޕެއިން ފައިނަލަށް
 
އިޓަލީ އަތުން ސްޕެއިން މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
މި މެޗުގެ ކުރިން އިޓަލީން ބަލިނުވެ 37 މެޗު ހަމަކުރި

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ސްޕެއިން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އިޓަލީގައި ކުޅުނު މި މެޗުން ސްޕެއިން މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ސްޕެއިނުން ވަނީ އިޓަލީގެ ބަލިނުވުމުގެ ރިކޯޑަށް ނިމުން ގެނެސްފައެވެ. މި މެޗުގެ ކުރިން އިޓަލީން މެޗަކުން ބަލިނުވެ 37 މެޗު ހަމަކުރިއިރު، އެއީ ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެކެވެ. އަދި މި މެޗުގެ ކުރިން އިޓަލީ އެންމެ ފަހުން މެޗަކުން ބަލިވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޕޯޗުގަލް އަތުންނެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ސްޕެއިނުން ވަނީ ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ތަރި ޕަބްލޯ ގަވީ ހިމަނާފައެވެ. އެއާއެކު އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ގަވީ ވެފައިވަނީ ރަސްމީ މެޗެއްގައި ސްޕެއިނަށް ކުޅުނު އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

މި މެޗުގައި ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ސްޕެއިނުންނެވެ. މިކޭލް އޮޔާޒަބާލް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފެރާން ޓޮރޭސެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި އިޓަލީއަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީއަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އެއާއެކު އިޓަލީގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓޮރޭސް ވަނީ ސްޕެއިންގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

މި މެޗުގައި އިޓަލީން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައިވަނީ މެޗު ނިމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ފެޑެރީކޯ ކިއޭސާ ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޮރެންޒޯ ޕެލެގްރީނީއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ސްޕެއިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު، ފައިނަލުގައި ސްޕެއިން ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ބެލްޖިއަމާއި ފްރާންސް ކުޅޭ ދެވަނަ ސެމީން މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް