ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 12:27
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖެއް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖެއް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ވީއައިޕީ ލައުންޖް
ވީއައިޕީ ލައުންޖާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހުނީ އެއްވެސް ހަމައެއްނެތި އެތަން ބޭނުން ކުރާތީ
 
ލައުންޖްގެ ޚަރަދުތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުން ކުރަމުން އަންނަ ޚަރަދަކަށްވެފައި، އެކަމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ޖެހޭ
 
ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި
 
އިކްރާމް ވިދާޅުވީ އިއްޒަތްތެރި ކަމުގެ އިހުސާސް ކުޑަކޮށްވެސް ނުވާ ކަމަށް

ވީއައިޕީ ލައުންޖާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހުނީ އެއްވެސް ހަމައެއްނެތި އެތަން ބޭނުން ކުރާތީ ކަމަށް އާއްމު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވީއައިޕީ ލައުންޖާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 'ރާއްޖެ އެމްވީ'އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި، 19 ވަނަ މަޖިލިސް އައުމުގެ ކުރިން ލައުންޖު ބޭނުން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ޚަރަދުތަކަކީ، މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުން ކުރަމުން އަންނަ ޚަރަދަކަށްވެފައި، އެކަމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުމުން ފުރަތަމަ ބަދަލުކުރީ ހަމަ އެކަނި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އާއިލާއަށް ލައުންޖްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން އެކަމުގައި ހުރުމުން އާއިލާ މީހުން ފިޔަވައި އިތުރު ދެ މީހަކަށް ލައުންޖް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނިންމީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިމިދިޔަ 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ހައްދެއް ނެތި ލައުންޖް ބޭނުން ކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ފޮނަދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ނަމުގައި ލައުންޖް ބޭނުންކޮށް މަޖިލީހަށް ބޮޑު ބިލްތަކެއް އައި ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަން މިހެން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ލައުންޖް ބޭނުން ކުރުން ވަކި ހައްދެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ނިންމީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި، އެއަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމަށެވެ.

ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާއިރު އެ ނިންމުން ފާސް ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވީއައިޕީ ލައުންޖާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތާމެދު ނުރުހުންވެ ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިއްޒަތް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އިކްރާމް ހަސަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުފާޅު ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް ހަދާފައިވާ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި އިކްރާމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ ކުރިއަށް "އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ" ލަގަބު ދީފައި އޮތަސް އެކަން ހަގީގީ މާނައިގައި ނުހިނގާ ކަމަށެވެ. މަޖިލީސް ތެރޭގައި ގަވައިދެއް ލިިޔެގެން އެކަކު އަނެކަކަށް އިއްޒަތްތެރި ކިޔުން މަޖްބޫރު ކުރެވިފައި، އޭގެ ހަގީގީ މާނައިގައި އެކަން ނުހިނގާ ބަަަޔަކަށް ވާނީ ރާއްޖޭގެ މަޖިލީސް އެކަނި ކަމަށް ގަބޫލްކުރެވޭ ކަމަށް އިކްރާމްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިކްރާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޭރު ތެރޭގައި އިއްޒަތްތެރި ކަމުގެ އިހުސާސް ކުޑަކޮށް ވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ. އިއްޒަތްތެރިކަން ނުލިބޭނަމަ އިއްޒަތްތެރި ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ނިކަމެތި މެންބަރުން ކިޔުން މާ ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިކްރާމް މިހެން ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވީ ވީއައިޕީގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ދެ ރައްޓެހިންނަށް ތިބެވޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓުން ޚިދުމަތް ދެވޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ގްރޫޕަށް ފޮނުއްވި މެސެޖަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އާއްމު ކޮމިޓީގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ގެކޮޅާއި، ސެކިއުރިޓީއަށް އަންނަ އަހަރަށް ލާފާކުރާ ޚަރަދުތައް ވެސް ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓަށް ވެސް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
25%
0%
0%
50%
25%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
ޕީޖީ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިމެނޭހެން މުސްތަގިއްލު ބައެއް މަޤާމުތަކަށް %26ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި