ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 18:24
ަބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން،
ަބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން،
އެމްޓީސީސީ
ހިންމަފުށީ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު
ހިންމަފުށީ ބަނދަރު: އައު ހާރބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް
 
މިއީ 24.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ކ.ހިންމަފުށީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން، އައު ހާރބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

Advertisement

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނީ ހިންމަފުށީ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން، އައު ހާރބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ހިންމަފުށި ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 29 ޑިސެންބަރު 2019 ގައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، 38 މީޓަރގެ ބޮޑުހިލައިގެ ބޭރުތޮށި ޖެހުމާއި، 172 މީޓަރ އެއްގަމުތޮށި ހެދުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، 772 ސްކެއަރ މީޓަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، 10 މޫރިންގ ބްލޮކްސް ޖެހުމާއި، 18,800 ކިއުބިކް މީޓަރ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 9,900 ކިއުބިކް މީޓަރ ނެރު ފުންކުރުމާއި، 287 މީޓަރ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި،4 ނެރުބައްތި ޖެހުމުގެ އިތުރުން 11 ބަނދަރު ބައްތި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

24.6 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫއައަކީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް