ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 15:35
ޔުއެފާގެ ރައީސް އަލެކްސަންޑަ ޗެފެރިންއާއި ރެއާލުގެ ރައީސް އަދި ސުޕަ ލީގުގެ ޗެއާމަން ފްލޮރިންޓީނޯ ޕެރޭޒް
ޔުއެފާގެ ރައީސް އަލެކްސަންޑަ ޗެފެރިންއާއި ރެއާލުގެ ރައީސް އަދި ސުޕަ ލީގުގެ ޗެއާމަން ފްލޮރިންޓީނޯ ޕެރޭޒް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގު
ސުޕަ ލީގު ކުލަބުތަކުގެ މައްސަލަ ޔުއެފާއިން ދޫކޮށްލައިފި
ސުޕަ ލީގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް
މައްސަލަ ބެލިކަމުގެ އެއްވެސް ރިކޯޑެއް ބާއްވަން ޔުއެފާއިން ބޭނުމެއް ނުވޭ

ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގުގައި ދެމި އޮންނަން ނިންމި ކުލަބުތަކުގެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލަން ޔުއެފާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ސުޕަ ލީގު އިއުލާންކުރީ ފައުންޑާ 12 ކުލަބަކާއެކުއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި، ލިވަޕޫލާއި، ޗެލްސީ އާއި، މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި، އާސެނަލް އަދި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްފާ އާއި، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި، ބާސެލޯނާ އަދި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ އިތުރުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އިންޓަ މިލާނާއި، އޭސީ މިލާން އަދި ޔުވެންޓަސްއެވެ.

ސުޕަ ލީގު އިއުލާންކުރީ ޔުއެފާ އާއި ފީފާއިން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދެމުން އަންނަނިކޮށެވެ. އަދި ސުޕަ ލީގާއެކު ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެ ލީގުގައި ހިމެނުނު އިނގިރޭސި ހަ ކުލަބުންވެސް ވަނީ އެ މުބާރާތުން ވަކިވިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ދެން އެ މުބާރާތުން ވަކިވެފައިވަނީ އިންޓަ އާއި މިލާނުގެ އިތުރުން ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯއެވެ. އެހެންކަމުން މި ވަގުތު ސުޕަ ލީގުން ވަކިނުވެ އޮތް ތިން ކުލަބަކީ ރެއާލާއި، ބާސާ އަދި ޔުވެންޓަސްއެވެ.

މީގެ ކުރިން ސުޕަ ލީގުގެ މައްސަލަ މެޑްރިޑުގެ ކޯޓެއްގައި ކުރިއަށްދިޔައިރު، އެ މައްސަލައިގައި އެ ކޯޓުން ވަނީ ސުޕަ ލީގުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އެއާއެކު ބާސާ، ރެއާލް އަދި ޔުވެންޓަސްއިން ނެރުނު ބަޔާނުތަކުގައި ވަނީ ރަސްމީ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ސުޕަ ލީގު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ޔުއެފާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސުޕަ ލީގާ ދެކޮޅަށް މިހާތަނަށް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔައީ އެއީ ނުހިނގާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ޔުއެފާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމުގެ އެއްވެސް ރިކޯޑެއް ބާއްވަން ބޭނުމެއް ނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ސުޕަ ލީގު ކުލަބުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ކުރިއަށް ނުދާން ނިންމި ނަމަވެސް، ޔުއެފާއިން އަދިވެސް ސުޕަ ލީގުގެ ވިސްނުމާ ދެކޮޅު ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޔުއެފާއިން ސުޕަ ލީގުގައި ހިމެނޭ ތިން ކުލަބުގެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން ސުޕަ ލީގުން ވަކިވި ނުވަ ކުލަބު ޖޫރިމަނާކުރަން އެ އިދާރާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ސުޕަ ލީގުން ވަކިވި ކުލަބުތަކުން 15 މިލިޔަން ޕައުންޑް އެއްކޮށް ޔުއެފާގެ ގްރާސްރޫޓް ޕްރޮގްރާމަށް ފަންޑުކުރަން އެންގުމާއި، އެއް ސީޒަން ވަންދެން އެ ކުލަބުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ފަސް އިންސައްތަ ޔުއެފާއަށް ނެގުމުގެ އިތުރުން، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސުޕަ ލީގު ފަދަ ޔުއެފާގެ އުސޫލާ ޚިލާފު މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ 100 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން އެއްބަސްވުމާއި، ޔުއެފާގެ އެ ނޫން ވެސް އެހެން ކޮންމެ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ ކުލަބެއް 50 މިލިޔަން ޕައުންޑްގެ ޖޫރިމަނާކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސުޕަ ލީގުގައި ބައިވެރިވި އިނގިރޭސި ހަ ކުލަބު ޖޫރިމަނާކުރަން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުންވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ހަ ކުލަބު އެކުވެގެން 21 މިލިޔަން ޕައުންޑް ދެއްކުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އެއީ ކޮންމެ ކުލަބަކުން 3.5 މިލިޔަން ޕައުންޑެވެ. އަދި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަވާއިދު ހުއްދަ ނުދޭ މަޝްރޫއެއްގައި ދެން ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ކުލަބެއް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން ޕޮއިންޓް އުނިކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް