ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 11:22
މޫސުން
މޫސުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވެ، އޮރެންޖް އެލާރޓް
މޫސުން ގޯސްވެ، އޮރެންޖު އެލަރޓް ނެރެފި
 
ނ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ. އަތޮޅަށް
 
ވިލާގަނޑުގައި 55 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ

 މޫސުން ގޯސްވެ، ކަނޑުގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ނ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ. އަތޮޅަށް އޮރެންޖު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

Advertisement

މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ކަނޑުގަދަވެ، ގަޑިއަކު 34 މޭލާއި 40 މޭލާ ދެމެދު ވައިޖެހޭނެކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 55 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑު ގަދަވުމާއެކު ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ.

އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަދި ހާއްސަކޮށް ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ އިދާރާއިންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް