ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 08:43
މޫސުން
މޫސުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވުން
މޫސުން ގޯސްވެ، ރީނދޫ އެލަރޓް ނެރެފި
 
ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ލ. އަތޮޅަށް

ކުރިޔަށް އޮތް 4 ގަޑިއިރަށް މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލާ ދެމެދު ވައިޖެހޭނެކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑު ގަދަވުމާއެކު ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ.

Advertisement

އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަދި ހާއްސަކޮށް ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް