ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހުކުރު 08:11
ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހަކު ގެންދަނީ
ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހަކު ގެންދަނީ
އަލްޖަޒީރާ
ލަންކާގެ ފާދިރީއަކު ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވުން
ބަރަކާތުގެ ފެނަކުން ކޮވިޑްގެ ޕެންޑަމިކް ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެކަމަށް ދައުވާކުރި ލަންކާގެ ފާދިރީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 
އެލިއަންތާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅު ހަދާފައި
 
އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނާ ގޮތުގައި އެލިއަންތާ ވައިޓް އުމުރުން 48 އަހަރުގައި މަރުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން
 
އެލިއަންތާ އަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މަޝްހޫރު މީހުންގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ބޮޑެތި މީހުން އެއީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުން ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އެކި ކަންކަމުގައި ފަރުވާކޮށްދީފައިވާ މީހެއް

ބަރަކާތުގެ ފެނަކުން ކޮވިޑް-19ގެ މި ޕެންޑަމިކް އެއްކޮށް ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެކަމަށް ދައުވާކުރި ސްރީލަންކާގެ ނުފޫޒުގަދަ ފާދިރީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނާ ގޮތުގައި އެލިއަންތާ ވައިޓް އުމުރުން 48 އަހަރުގައި މަރުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިގެންނެވެ. އެލިއަންތާ އަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މަޝްހޫރު މީހުންގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ބޮޑެތި މީހުން، އެއީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުން ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އެކި ކަންކަމުގައި ފަރުވާކޮށްދީފައިވާ މީހެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު އެލިއަންތާ ވަނީ ސްރީލަންކާގެ އިތުރުން އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކް އޭނާއަށް ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެކަމަށް ދައުވާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ބަރަކާތުގެ ފެނެއް ކޯރުތަކަށް އަޅައިގެން އޭނާއަށް އެކަންކުރެވޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޕަވިތާ ވަންނިއަރައްޗި ވަނީ ފެނުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހުއްދަދެއްވާފައެވެ. އޭގެ ދެ މަސް ދުވަސްފަހުން މިނިސްޓަރަށް ކޮވިޑް ޖެހިވަޑައިގެން ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފައެވެ. ފަހުން މިނިސްޓަރގެ މަގާމު ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެލިއަންތާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މަޝްރަހުގެ ލޯތައް އަމާޒުވީ އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ކުރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ސަޗިން ތެންދުލްކަރ އޭނާގެ ފަޔަށް ލިބުނު ގެއްލުން އެލިއަންތާ ރަނގަޅުކޮށްދިން ކަމަށްޓަކައި އެލިއަންތާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުންނެވެ. ސަޗިން ބުނެފައިވަނީ އެލިއަންތާ އޭނާގެ ފައި ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ކްރިކެޓް މެޗެއްގައި އެއް ދުވަސްތެރޭ ޑަބަލް ސެންޗިއުރީއެއް ދެކުނު އެފްރިކާއާ ދެކޮޅަށް އޭނާ އަށް ހެދުނުކަމަށެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު އޭއެފްޕީއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި އެލިންތާ ބުނެފައިވަނީ އުމުރުން 12 އަހަރުއްސުރެ އޭނާއަށް ޚާއްސަ ބާރެއް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އިންޑިޔާގެ އެހެން ކުރިކެޓް ސްޓާރުންނަށް އޭނާ ފަރުވާކޮށްދިންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެލިއަންތާގެ މިބުނުންތަކާ ޑޮކްޓަރުން އަންނަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. އަދި ފިޒިޝަނުން ބުނާގޮތުގައި އެލިއަންތާ އަކީ ދޮގުވެރިއެކެވެ.

އެލިއަންތާ މަރުވުމާއެކު ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ އެލިއަންތާގެ ލެގަސީ ދިރުހުންނާނެކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ އެތައް ބަޔެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އާއިލާއަށާއި ރަށްޓެހިންނަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެލިއަންތާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އެލިއަންތާ ވަޅުލާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮވިޑްގެ މީހުން މަރުވީމާ އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 12،000ން މައްޗަށް އަރައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
11%
11%
33%
11%
22%
11%
ކޮމެންޓް