ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:04
ރެއާލާއި މަޔޯކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލާއި މަޔޯކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އަސެންސިއޯގެ ހެޓްރިކާއެކު ރެއާލް އަލުން އެއްވަނައަށް
 
މަޔޯކާ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 6-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލީ 16 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ އަސެންސިއޯ ހެދި ހެޓްރިކާއެކު މަޔޯކާ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް އަލުން ޖެހިލައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 6-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ރެއާލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނި ކަރީމް ބެންޒެމާއެވެ. އަދި މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި އަސެންސިއޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ރެއާލުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

އެކަމަކު އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ލީ ކާމިޔާބުކުރި ރީތި ލަނޑާއެކު މަޔޯކާއިން ވަނީ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ރެއާލުން އަލުން ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު، ބެންޒެމާ ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަސެންސިއޯއެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ރެއާލުން ތިން ލަނޑު ޖެހިއިރު، މި ހާފު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި އަސެންސިއޯ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިޑް އަލަބާގެ އެހީއާއެކު ބެންޒެމާ ރެއާލުގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު، އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ހަވަނަ ލަނޑު މެޗު ނިމެން ހަ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިސްކޯއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލީ ކުޅުނު ހަ މެޗުން ލިބުނު 16 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ހަ މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 14 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ރެއާލް އަތުން ބަލިވި މަޔޯކާ އޮތީ ތާވަލުގެ 10 ވަނައިގައި ހަ މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް