ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 19:49
ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
އެމްޓީސީސީ
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމެންޓެއް!
 
މިއީ 90.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ބޮޑުހިލައިގެން ޝިޕްމެންޓު ގެންގޮސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމެންޓް އެރަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނީ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮޖެކްޓު ސައިޓަށް ގެނެވިފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ހއ. ހޯރަފުށީގެ އެއަރޕޯރޓްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ކޯޒްވޭގެ ދެފަރާތުން އޮއިދެމޭ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - އެމްޓީސީސީ

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަމާޒަކީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވައި، ތަރައްގީއާއެކު މިނިވަންކަމުގެ އިހުސާސް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ދުވަހަކީ ސަރުކާރަކުން އެންމެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްގެންދެވި 2 އަހަރު ކަމަށާއި، މިއީ އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ 64 ވަނަ ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހޯރަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ 4 ވަނަ ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ 90.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް