ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 03:10
ވެލެންސިއާ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ވެލެންސިއާ އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެ ރެއާލް އެއްވަނައަށް
 
ވެލެންސިއާ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް ޖެހިލީ 13 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވެލެންސިއާ އަތުން ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ވެލެންސިއާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ފެނިފައި ނުވާއިރު، ދެވަނަ ހާފުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ވެލެންސިއާއިންނެވެ. މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ފުރުސަތަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހޫގޯ ޑޫރޯއެވެ.

Advertisement

އެއާއެކު ރެއާލުން ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނައިރު، މި މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ ފަހު ހަތަރު މިނެޓު ތެރޭ ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. އެގޮތުން މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކަރީމް ބެންޒެމާ ދިން ބޯޅައަކުން ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ވަނީ ރެއާލަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ވިނީޝިއުސް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބެންޒެމާއެވެ.

މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިނުމުގައި ބެންޒެމާ އާއި ވިނީޝިއުސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރިއިރު، މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފަސް މެޗުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ޖުމްލަ 11 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި ވަނީ ހަ ލަނޑެއް ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ.

ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވިއިރު، ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އެ ޓީމު ޖެހިލީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން 13 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ފަސް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 11 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ވެލެންސިއާ އޮތީ ފަސް މެޗުން 10 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް