ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 12:48
ހަމަލާގައި ގެއްލުންވި ގެއެއް
ހަމަލާގައި ގެއްލުންވި ގެއެއް
އަލްޖަޒީރާ
ޑްރޯން ހަމަލާ
އެމެރިކާއިން މައާފަށް އެދުމަކުން އަދިނުފުދޭ
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ މައާފަށް އެދިފައި
 
އަފްޣާނިސްތާނަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއް ދެވުނީ އޮޅުމަކުން
 
އެއް އާއިލާއެއްގެ ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭގޮތުން 10 މީހުންވަނީ ޝަހީދުވެފައި

ޑްރޯން ހަމަލާއަށްފަހު އެމެރިކާއިން މައާފަށް އެދުނަކަސް އަދިނުފުދޭ ކަމަށް އެ ހަމަލައިން ސަލާމަތްވި މީހުން ބުނެފިއެވެ.

އޮގަސްޓް 31ގެ ކުރިން އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާން ދޫކޮށް ދިއުމުގެ ކުރިން، އަފްޣާނިސްތާނުން މީހުން ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕްރޭޝަން ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް، އޮގަސްޓް މަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހު ކާބުލް އެއަރޕޯޓު ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދިޔަ ވޭނަކަށް އަމާޒުކޮށް، އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި، އެއް އާއިލާއެއްގެ ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭގޮތުން 10 މީހުންވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއް ދެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ހެދުނު ވަރަށްބޮޑު ގޯހެއް ކަމުގައިވެސް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމަށް އެމެރިކާއިންވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ. ހާދިސާގައި ސަލާމަތްވި މީހުންނާ ހަވާލާދީ، އަލްޖަޒީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ އެމީހުން އެދުމަކީ އެ ހަމަލާދިން މީހަކު ހޯދުމަށް ރަނގަޅު ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި 3 އަހަރުގެ މަލިކާގެ ބައްޕަ ބުނީ، އޭނާގެ އާއިލާގެ 10 މީހުންގެ ފުރާނައިގެ އަގު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އެމީހުނަކީ ކުށެއް ނެތް މައުސޫމް ބައެއް ކަމަށެވެ.

ވޭނުގައި ޑްރައިވަރަކަށް ހުރި މީހަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެމެރިކާގެ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޯށްދޭ ޖަމްއިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް