ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 06:42
ލުބްނާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު މިކާތީ
ލުބްނާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު މިކާތީ
ރޮއިޓަރސް
ލުބްނާންގެެ އައު ސަރުކާރު
ލުބްނާންގެ އައު ސަރުކާރު އިއުލާންކޮށްފި
 
ލުބްނާނުގެ ކުރީ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނީ މިދިޔަ އަހަރު ބެއިރޫޓު ބަނދަރުގައި ގޮވި ބޮޑު ގޮވުމަށްފަހު
 
އައު ސަރުކާރު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ 13 މަހަށްފަހު

މާލީ ބޮޑު ކާރިސާއަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ލުބްނާނުގެ އައު ސަރުކާރު 13 މަހަށްފަހު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އައު ސަރުކާރު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ ލުބްނާނަށް ދިމާވެފައިވާ އިޤުތިޞާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ބޭރުގެ މާލީ އެހީ ލިބޭނީ އައު ސަރުކާރެއް އިއުލާން ކުރުމުން ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.

ތިންވަނަ ފަހަރަށް ލުބްނާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމާ ހަވާލުވި، ބިލިއަނަރު ނަޖީބު މިކާތީ އައު ސަރުކާރު އިއުލާން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ދެއްވި ބަޔާނުގައި ވަނީ ދަރަނިވެރިކަމުން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ލުބުނާނުގެ ކުރީ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނީ މިދިޔަ އަހަރު ބެއިރޫޓު ބަނދަރުގައި ގޮވި ބޮޑު ގޮވުމަށްފަހުގައެވެ. އެ ގޮވުމުގައި 200ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އެކަން މެދުވެރިވީ ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާ ހެދި ކަމަށް ރައްޔިތުން ދެކެއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނާ ގޮތުގައި ލުބްނާނަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ކާރިސާއަކީ 1850 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުން ދުނިޔޭގެ ގައުމަކަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު މާލީ ކާރިސާއެވެ. ލުބްނާންގެ ފައިސާގެ އަގު ވެއްޓި، ރައްޔިތުން ފަގީރުކަން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، ތެލުގެ ދަތިކަން ވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް