ކ. މާލެ
|
8 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުދަ 08:38
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އެމްބަސީ ގޭޓުގައި ތާލިބާންގެ ދިދަ
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އެމްބަސީ ގޭޓުގައި ތާލިބާންގެ ދިދަ
ޓްވިޓަރ
އެމެރިކާ އެމްބަސީ
ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އެމްބަސީ ގޭޓުގައި ޠާލިބާންގެ ދިދަ
 
އެންމެ ޒަމާންވީ ހަނގުރާމަ ނިންމާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރީ، އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު
 
ފޮޓޯތައް މިހާރު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން

ކާބުލްގައި ހުންނަ، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އެމްބަސީއަށް ވަންނަން ހުންނަ މައި ގޭޓުގައި ޠާލިބާން ޖަމާއަތުގެ ބޮޑު ދިދައެއްގެ ކުރަހައިފިއެވެ.

މި ފޮޓޯތައް މިހާރު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި އެގައުމުން ކޮށްފައިވާ އެންމެ ޒަމާންވީ ހަނގުރާމަ ނިންމާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރީ، އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހަނގުރާމައިގައި އެމެރިކާގެ 2،500 މީހުންނާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ 240،000 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، މި ހަގުރާމައަށް އެމެރިކާއިން 2 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާއަށް 2001 ވަނަ އަހަރު ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއަށްފަހު، އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރައި، އޭރު އެގައުމުގައި އޮތް ޠާލިބާން ޖަމާއަތުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް، ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ތާއީދުކުރާ ވެރިކަމެއް އެގައުމުގައި ގާއިމްކުރިއެވެ. އޭގެ 20 އަހަރު ފަހުން ޠާލިބާން ޖަމާއަތް އަނެއްކާވެސް އަލުން އެގައުމުގެ ވެރިކަމަށް މިހާރު މިވަނީ އައިސްފައެވެ. ކުރިން އެ ޖަމާއަތުން ވެރިކަން ކުރިއިރު ކޮންޓްރޯލްކުރި ސަރަހައްދަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް މިހާރު ކޮންޓްރޯލްކުރެއެވެ. މިހާރު މުޅި އަފްޣާނިސްތާން ވަނީ ޠާލިބާން ޖަމާއަތުގެ ބާރުގެދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
20%
40%
0%
20%
20%
0%
ކޮމެންޓް