ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 18:14
މިދިޔަ އަހަރު އިންޑޯގައި ބޭއްވި ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
މިދިޔަ އަހަރު އިންޑޯގައި ބޭއްވި ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
އިންޑޯ ކޯޓު ހުސްކުރުން
"އިންޑޯ ކޯޓު ހުސްކުރުމަށް ހެލްތުގައި އެދިފައިވާނެ"
 
އިންޑޯ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ވެކްސިން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި
 
ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިހާތަނަށްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވޭ

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ކޯޓު ހުސްކޮށްދިނުމަށް ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑޯ ކޯޓު ބޭނުންކުރަމުން ދާތީ، އެތަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ވޮލީބޯޅަ، ބާސްކެޓްބޯޅަ އަދި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް އިންޑޯ ބޭނުންކުރާއިރު، އެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާފައި އޮތް ހަމައެކަނި ކޯޓަކީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ކޯޓެވެ. އެކަމަކު މި ވަގުތު އެ ކޯޓު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ލިބިފައިނުވާއިރު، ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުން އަންނަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު ބާއްވާ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު އިންޑޯގައި ކުޅެން ޖެހޭ އެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ޓީމުން ފަރިތަކުރަމުން އަންނަނީ އައުޓްޑޯ ކޯޓުގައެވެ.

Advertisement

އެއާއެކު އިންޑޯ ކޯޓު ހުސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަވާބުދީ އެ ވުޒާރާއިން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ކޯޓުގައި ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން އެދެމުންދާތީ، އަދި ޚާއްސަކޮށް ބާސްކެޓް، ވޮލީ އަދި ނެޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް އެހެން ފެސިލިޓީއެއް މާލޭގައި ނެތުމާއެކު އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް މިހާރު ތާވަލުކޮށްފައި އޮތުމުން، އެ މުބާރާތްތަކަށް ދިއުމަށް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި، އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް އިންޑޯ ކޯޓު ހުސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ވުޒާރާއިން މިހާތަނަށްވެސް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިހާތަނަށްވެސް އިންޑޯ ކޯޓު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާއިރު، އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން އަންހެން މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަންވެސް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި އެންމެ ފަހުން ރިހި މެޑަލް ހޯދި އަންހެން ޓީމަށް މި ފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
7 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 08:59
މާބޮނޑި
ބާސްކެޓް ހިންގަން އަންނަނީ ހުސް މާބޮނޑި އެއް ކަމެއްވެސް ރައީސް އަކައް އަންނަ މީހާ ޔައް ވާކަމަކައް ނުވޭ