ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 14:45
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
އިދިކޮޅު އައްޑަނަ ޖަލްސާ
އިންޑިޔާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދުރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
 
އައްޑަނަ ޖަލްސާގައި އަދުރޭ ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރަން ގޮވާލައްވާފައި
 
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސުލްހަ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް ކުޅުއްވާ ގަމަކީ އިންޑިއާ
 
އިންޑިއާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެހީތެރިވާ ގައުމު

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ އާންމު ޖަލްސާތަކުގައި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކުޑައިމީސްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާކަމީ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެހީތެރިވާ ގައުމު ކަމަށާއި، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސުލްހަ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް ކުޅުއްވާ ގަމަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިންޑިއާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އަދުރޭ ވަނީ ދިވެހި ކާބަފައިން ގެނެސްދިން ރާއްޖެއަކީ މިނިވަން އުފާވެރި އަދި ހަމަނުޖެހުމެއް ނެތް، އެކުވެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އައި ރާއްޖެ އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގައުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ސުލްހަވެރިކަން ނަގާލައި، ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އިންޑިއާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދުރޭ ވަނީ އިންޑިއާގެ އެހީގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ ދުނިޔޭގައި އަލަށް ހިނގި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވާ ގައުމުތަކުގެ ވެރިކަން ފުރޮޅާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެކި ނަންނަމުގައި އުޅޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފައިބަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް އެމީހުންގެ ބޭނުމެއް ނުޖެހޭ ކަމަށް އަދުރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަން ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހޭ ވަގުތު އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާ މީހުން ގެންނަނީ ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރަން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަދިރޭ ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކޮށްފި ނަމަ، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން އުޅެމުންދާ ހާލަތަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިގެންދާނެ ކަމަށް މި ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ބްރިޖް އެޅުމުގެ ނަމުގައި މަގު ހެދުމުގައި ނަމުގައި އެ އަންނަ މީހުންނަކީ މާދަމާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގޯތި ގެދޮރުން ނެރެ، ބޭރު ކުރާނެ މީހުން ކަމަށާއި، އެ މީހުންނަކީ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ނަގާލާނެ މީހުން ކަމަށް އަދުރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް