ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 13:16
ސްރީ ލަންކާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު
ސްރީ ލަންކާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު
އަލްޖަޒީރާ
ލަންކާ ލޮކްޑައުންކުރުން
ލަންކާގައި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި
 
ލަންކާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައެއް ނުވޭ
 
ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރު
 
ލަންކާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާނުކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 20 ގައި

ސްރީލަންކާގައި އިއުލާނުކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން އެގައުމު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއަށްފަހު މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މި މުއްދަތު އިތުރު 10 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ސްރީލަންކާ ސްރުކާރުން ވަނީ މި މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައެވެ. މި މުއްދަތު މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދަންމާލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އޮގަސްޓު 27 ވަނަ ދުވަހު އިތުރުކުރި މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

ލަންކާގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ. މިހާރު ލަންކާއިން ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ތިންވަނަ ރާޅާ ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. މިއާއެކު ލަންކާގެ ސިއްހީ ނިޒާމުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުބޮޑުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އޮގަސްޓުމަހުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން ލަންކާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަނީ މަރުމަރުންނެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު އެގައުމުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ 447،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ލަންކާގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 90 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ޑެލްޓާ ވޭރިއެންޓް ޖެހިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ. މިއާއެކު ލަންކާގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުން 7،500 އާއި 10،000 އާ ދެމެދުގެ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް