ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 08:24
ބެޓިސް އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބެޓިސް އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ބެޓިސް އަތުން ރެއާލަށް ހަނި މޮޅެއް
 
ބެޓިސް އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ރެއާލް ބަލިވެފައެއް ނުވޭ

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ލީޑު ނަގަން ރެއާލުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާއަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލުގެ އެޑާ މިލިޓާއޯ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ބެޓިސްގެ ގޯލްކީޕަރު ރުއި ސިލްވާ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގައި ރެއާލަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑެނީ ކާވަހާލެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބެންޒެމާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރަން ބެޓިސްއަށްވެސް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔައިރު، އެ ޓީމުގެ އައިޓޯ ރުއިބަލް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ރެއާލުގެ ގޯލްކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ދެން މި މެޗުގައި އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރެއާލުގެ އެޑެން ހަޒާޑަށެވެ. އެކަމަކު އޭރިއާ ތެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ ބެޓިސްގެ ގޯލްކީޕަރު ރުއި ސިލްވާއެވެ. އަދި އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ބެޓިސްގެ ބެޓިސްގެ މާޓީން މޮންޓޯޔާވެސް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލިއިރު، ކޯޓުއާ ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު އެ ހަމަލާ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވިއިރު، ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް އެ ޓީމު ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ލީގުގައި ރެއާލުން ދެން މެޗެއް ކުޅޭނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ނުކުންނާނީ ސެލްޓަ ވީގޯއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް