ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 18:32
ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
އާސެނަލް އަތުން ސިޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
 
އާސެނަލް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް އާސެނަލް ވަނީ ބަލިވެފައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލުގެ ފަރާތުން އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މުޅި މެޗުގައިވެސް އެ ޓީމަށް އުފެއްދިފައިވަނީ އެންމެ ހަމަލާއެކެވެ. އެކަމަކު މި މެޗުގައި ސިޓީން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުން ވަނީ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ފަށައިގެން ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އިލްކާއި ގުންޑޮގާނެވެ. އަދި އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައަކުން ފެރާން ޓޮރޭސް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ސިޓީގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ގްރޭނިޓް ޝަކާއަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އޭނާއަށް ރެފުރީ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކީ ސިޓީގެ ޖޮއާއޯ ކަންސޭލޯއަށް ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެއާއެކު އާސެނަލުގެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ސިޓީން ވަނީ ތިންވަނަ ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. މި ހާފު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޖެކް ގްރީލިޝް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖީސޫސްއެވެ.

މި މެޗުގައި ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން އަށްވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮޑްރީއެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން ހަ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ރިޔާދު މާރޭޒް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޓޮރޭސް ވަނީ ސިޓީގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުން އާސެނަލް ބަލިވިއިރު، ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް އެ ޓީމު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އަދި މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި އާސެނަލަށް މިހާތަނަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައި ނުވާއިރު، އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަނީ ނުވަ ލަނޑު ވަދެފައެވެ.

ލީގުގައި ދެން އާސެނަލުން ކުޅޭ މެޗުގައި އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނުކުންނާނީ އަލަށް ޕްރޮމޯޓުވި ނޯވިޗް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ސިޓީން ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި ހަމަ އެ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ނުކުންނާނީ ލެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް