ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 15:40
ލަންކާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6ށް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައި
ލަންކާގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6ށް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައި
އަލްޖަޒީރާ
ކޮވިޑް-19: ލަންކާގެ ހާލަތު
ކޮވިޑުގައި ލަންކާއިން ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވަނީ
 
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 214 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެފައި
 
މިއީ އެގައުމުން މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 200ށް ވުރެ މައްޗަށް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީލަންކާގައި ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އެގައުމުން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 200ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 214 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއީ އެގައުމުން މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 200ށް ވުރެ މައްޗަށް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6ށް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ. ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން އެގައުމު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ލޮކްޑައުން އިއުލާނުކުރީ އެ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ލޮކްޑައުން އިއުލާނުކުރިތާ ހަފުތާއެއް ފަހުން ލަންކާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކެހެލިޔާ ރަމްބުކްވެލާ ވަނީ ލަންކާގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:00 އަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ފެންނަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އަދިވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 4،000 އާއި 5،000 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް