ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 18:04
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ކްލަބްހައުސް އިވެންޓްގެ ޕޯސްޓަރ
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ކްލަބްހައުސް އިވެންޓްގެ ޕޯސްޓަރ
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ކްލަބްހައުސް އިވެންޓެއް އަންނަނީ
 
އިވެންޓް ކުރިޔަށްދާނީ މިރޭ 20:30ގައި
 
މިއީ އެލައިޑްގެ ފުރަތަމަ ކްލަބްހައުސް އިވެންޓް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ކްލަބްހައުސްއާ ގުޅި، އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް މަގުބޫލުވެފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް, ކްލަބްހައުސްގައި އެލައިޑުން ބާއްވާ ސެޝަން ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ 25 އޮގަސްޓް 2021 ދުވަހުގެ ރޭ 20:30ގައެވެ.

"ރައްކާވެތިބިއްޔާ"ގެ ނަމުގައި ސީރީޒްއެއް ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއިވެންޓްގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން ޚާއްސަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ފަޔަރ އިންޝުއަރެންސް، ހޯމް ކޮންޓެންޓް އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރސް އޯލް ރިސްކް"އަށެވެ. ގެދޮރާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތްތަކާއި, ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ބެލުން މުހިންމު ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސެޝަންގެ ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ އެލައިޑުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންޝުއަރެންސް ތަޖުރިބާކާރުން ކަމުގައި އެލައިޑުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަޔަރ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިއެއް ގެސްޓް ސްޕީކަރއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގައި އެލައިޑުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ކްލަބްހައުސްއާ ގުޅެން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ބުނީ މިއީ އާންމުންގެ ތެރޭ އިންޝުއަރެންސް ހައްލުތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ކްލަބްހައުސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ސައްހަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ, ޒަމާނީ އަދި އީޖާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެލައިޑުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި, މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި އާންމުންގެ ޚިޔާލު އެކުލަވާލުމެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށާއި, ވީމާ އެންމެންވެސް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދީފައި ވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް