ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 13:19
ގްރީސްގައި ކޮވިޑަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ގްރީސްގައި ކޮވިޑަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ރޮއިޓަރސް
ގްރީސްގެ ކޮވިޑް ހާލަތު
ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަށް ހިލޭ ޓެސްޓް ހަދައިދިނުން ގްރީސްއިން ހުއްޓާލަނީ
 
ހިލޭ ޓެސްޓް ނުހެދޭނެ ގޮތަށް ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓުގެ ކޭސްތައް އެގައުމުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައި

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓާއެކު ގްރީސްގައި ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާއިރު، ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ނުޖަހާ ފާރަތްތަކަށް ހިލޭ ކޮވިޑް ޓެސްޓް ނުހެދޭ ގޮތަށް ގްރީސްގައި ހަދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ގްރީސްގައި ކޭސްތައް އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ހިލޭ ޓެސްޓް ނުހެދޭނެ ގޮތަށް ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓުގެ ކޭސްތައް އެގައުމުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެގައުމުގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް 13،422 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އައު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި މި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ވެކްސިން ނުޖަހާ ފަރާތްތަކުން އެމީހެއްގެ ދާއިރާއަށް ބެލުމަށްފަހު ހަފްތާއަކު ދޭއް ނުވަތަ ތިން ފަހަރު އަމިއްލައަށް ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ޔޫރޯ ނުވަތަ 12 ޑޮލަރަށެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތާއެކު އާންމުންނަށް ބޮޑު އަދަދަކަށް ވާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. ޕެންޑަމިކާއެކު މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ 1161 ޔޫރޯއެވެ.

11 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގްރީސްގައި މިހާތަނަށް 6 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އަދި އިމިއުނިޓީއަކަށް ދިއުމަށް އިތުރު 1 މިލިއަން މީހުން ވެކްސިން ޖަހަން ޖެހޭނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

ގްރީސްގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވައްސިލިސް ކިކިލިއާސް ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާ ހަމައަށް އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖަހާ ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ހިލޭ ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހަދަން ފަށާނެކަމަށް ވެސް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގްރީސްގެ އާބާދީގެ 53 އިންސައްތަ މީހުން މިހާތަނަށް އައި އިރު ވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް