ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2021 | އަންގާރަ 19:17
ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަންގަލާ ސަމަރަވީރާ
ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަންގަލާ ސަމަރަވީރާ
ނިއުސް ވަޔަރ
މަންގަލާ ސަމަރަވީރާ އަވަހާރަވުން
މަންގަލާއަކީ ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ގުޅުމުގެ މުހިއްމު ބައިވެރިއެއް: ރައީސް
 
މަންގަލާއަކީ ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ އެކުވެރިކަމުގެ މުހިއްމު ހިއްސާދާރެއް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ކަމަށް
 
މަންގަލާ އަވަހާރަވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއެކުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި

ކޮވިޑް ބަލީގައި އަވަހާރަވި ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަންގަލާ ސަމަރަވީރާއަކީ ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ގުޅުމުގެ މުހިއްމު ބައިވެރިއެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަންގަލާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ރައީސް ވަނީ މަންގަލާ އަވަހާރަވި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއެކުކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، މަންގަލާއަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތްތެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ލަންކާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަކީ ރާއްޖެއާ ލަންކާގެ އެކުވެރިކަމުގެ މުހިއްމު ހިއްސާދާރެއްކަން ރައީސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ މަންގަލާގެ ގާތް ބޭފުޅުންނާއި، ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަންގަލާ ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި މަންގަލާ އަވަހާރަވީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ. ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މަންގަލާއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި އަވަހާރަވީ ހިތުގެ ހިނގުން ހުއްޓި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް