ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2021 | އަންގާރަ 15:59
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޓްވިޓަރ
ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަތުން
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝާހިދު ޖަޕާނަށް!
 
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ޖަޕާން ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވާނެ
 
މިދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޮޓޭގީ ޓޮޝިމިޓްސޫއާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ
 
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 26ން 28ށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އޮގަސްޓް މަހުގެ 26ން 28ށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައިވާކަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސޫގާ ޔޮޝިހީޑޭ ގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޮޓޭގީ ޓޮޝިމިޓްސޫއާ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި، އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ އެކުގައި ޖަޕާނުން މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުއާއި ޖަޕާން ސަރުކާރާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ޖަޕާން ސަރުކާރާއެކު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް