ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2021 | އަންގާރަ 15:51
ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަންގަލާ ސަމަރަވީރާ
ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަންގަލާ ސަމަރަވީރާ
ނިއުސް ވަޔަރ
ލަންކާގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަވަހާރަވުން
ލަންކާގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަންގަލާ ސަމަރަވީރާ ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަވަހާރަވެއްޖެ
 
މަންގަލާ ސްރީލަންކާގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެވަޑައިގަތީ 1983 ވަނަ އަހަރު
 
މަންގަލާ ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައި
 
އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 65 އަހަރު

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މަންގަލާ ސަމަރަވީރާ ކޮވިޑް ބަލީގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

މަންގަލާ ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވިއިރު އަވަހާރަވިއިރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވީ އައިސީޔޫގައެވެ. ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މަންގަލާއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި އަވަހާރަވީ ހިތުގެ ހިނގުން ހުއްޓި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 65 އަހަރެވެ. މަންގަލާ ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް މަންގަލާ ނިކުމެވަޑައިގަތީ 1983 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގެ ފްރީޑަމް ޕާޓީންނެވެ. ލަންކާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް މަންގަލާ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވީ 1989 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރަށް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މަންގަލާ ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2007 ވަނަ އަހަރަށް އަދި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2017 ވަނަ އަހަރަށެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު މަންގަލާ ވަނީ އަލަށް އުފެއްދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކަމުގައިވާ ސަމަގި ޖަނާ ބަލަވެގަޔާ (އެސްޖީބީ) ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ. މިޕާޓީ އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ޕާޓީއެކެވެ. މިޕާޓީއަކީ ލަންކާގެ އޮޕޮޒިޝަން ލީޑަރ ސަޖިތް ޕްރޭމަދާސާގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޕާޓީއެކެވެ.

ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަންގަލާ ވާދަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މަންގަލާ ވަނީ ޕާޓީން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
25%
75%
ކޮމެންޓް