ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 20:15
ކޮވިޑް-19: ސްރީލަންކާގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް-19: ސްރީލަންކާގެ ހާލަތު
ކޮލޮމްބޯ ގެޒެޓް
ލަންކާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން
ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ގިނަވެ ލަންކާ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި
 
ބުދަ ދުވަހު އެގައުމުން މި ބަލީގައި ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
 
ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 10:00ން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅި ލަންކާ ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމާފައިވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ ސްރީލަންކާ ލޮކްޑައުން ކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން އަންނައިރު މިކަމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ވަނީ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެފަރާތްތަކުން މިހެން ގޮވާލާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކެހެލިޔާ ރަމްބުކްވެލާ ވަނީ, ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 10:00ން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅި ލަންކާ ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ.

ލަންކާގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރެމުން އަންނައިރު ފާއިތުވި ބުދަ ދުވަހު އެގައުމުން މި ބަލީގައި ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެެވެ. ބުދަ ދުވަހު އެގައުމުގައި 187 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު, އެގައުމުން މިހާތަނަށް 373,165 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެންވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ. އަދި ޖުމްލަ 6,790 މީހަކު ކޮވިޑް ބަލީގައި އެގައުމުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ލަންކާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ, ލަންކާގައި ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

އަގު ބޮޑުވެގެން ބައެއް ތަކެތި ނުލިބިދާނެކަމުގެ ބިރާއެކު ރައްޔިތުންވަނީ ފިހާރަތަކާއި ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައްދޮށުގައި ކިޔޫ ހަދާފައެވެ. ޕެޓްރޯލާއި ޑީސެލްގެ ސްޓޮކް މަދުވެފައިވާކަން އެ ގައުމުގެ އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ އިއުލާނު ކުރެއްވުމާއެކު ކޮލަމްބޯއާއި އެހެން ހިސާބުތަކުގެވެސް ޝެޑްތައްދޮށުގައި ވަނީ ކިޔޫ ހަދާފައެވެ. އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ ބުނެފައިވަނީ ޕެޓްރޯލް ސްޓޮކް ހުރީ 10 ދުވަހަށް ވާވަރަށް ކަމަށާއި، ޑީސެލް ހުރީ 11 ދުވަހަށް ވާވަރަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް