ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 08:20
އޭޓީކޭ މޯހަން ބަގާންގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ލޮޕޭޒް ހަބާސް
އޭޓީކޭ މޯހަން ބަގާންގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ލޮޕޭޒް ހަބާސް
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީ ކަޕް
ރޭގަނޑު މެޗު ކުޅުމުން ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ: ހަބާސް
 
ފުރަތަމަ މެޗުން މޯހަން ބަގާން ވަނީ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން މޮޅުވެފައި
 
މާޒިޔާ އާއި މޯހަން ބަގާނުގެ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައި

ހަވީރުގެ ބަދަލުގައި ރޭގަނޑު މެޗު ކުޅުމުން ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އޭޓީކޭ މޯހަން ބަގާންގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ލޮޕޭޒް ހަބާސް ބުނެފިއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާއަށް ޚާއްސަ ގްރޫޕުގައި މޯހަން ބަގާނުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނުކުތީ ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ ދެކޮޅަށެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެ މެޗުން މޯހަން ބަގާން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ޑީގައި ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅެން އޮތް މެޗުގެ ކުރިން ހުކުރ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުގައި ވާހަކަދައްކަމުން މޯހަން ބަގާންގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ލޮޕޭސް ހަބާސް ބުނީ ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ނުކުޅެ މިކަހަލަ މުބާރާތެއް ކުޅުން ޖެހުމުން އުނދަގޫތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހަވީރު ގަޑީގެ ބަދަލުގައި ރޭގަނޑު މެޗު ކުޅުމުން އެ ޓީމަށް ފަސޭހަތަކެއްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ހަބާސް ބުންޏެވެ.

މި މުބާރާތަށް މޯހާން ބަގާން ނުކުތްއިރު އެ ޓީމަކީ މި ގްރޫޕްގެ ފޭވަރިޓުންނެވެ. އިންޑިއާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ އިތުރުން ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއިވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ މުބާރާތާ ދިމާކޮށް ހޯދާފައެވެ. މާޒިޔާ އާ ބެހޭ ގޮތުން ހަބާސް ބުނީ އެ ޓީމަކީ މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި، މެޗުގައި ލިބޭ 90 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި މޯހަން ބަގާނުން ކުޅޭނީ ނަތީޖާ ނެރުމުގެ ވިސްނުމުގައި ކަމަށެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ޑީގައި މާޒިޔާ އާއި މޯހަން ބަގާން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް