ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 17:18
އާސެނަލަށް ސޮއިކުރި ނޯވޭގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑް
އާސެނަލަށް ސޮއިކުރި ނޯވޭގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ސޮއިކުރުން
އާސެނަލުން އޮޑެގާޑުގެ ސޮއި ހޯދައިފި
 
މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ލޯނު އުސޫލުން އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ކުޅުނު
 
އޮޑެގާޑް ވަނީ އާސެނަލާއެކު ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައި

އާސެނަލުން ނޯވޭގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑުގެ ސޮއި ހޯދައިފިއެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އޮޑެގާޑް ވަނީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަލަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން އޮޑެގާޑް އާސެނަލާ ގުޅުނުއިރު، އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އާސެނަލަށް ކުޅެދިން 20 މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އެކަމަކު މިދިޔަ ސީޒަން ނިމުމާއެކު އޮޑެގާޑް އަނބުރާ ރެއާލަށް ބަދަލުވިއިރު، އާސެނަލުން މިހާރު ވަނީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޮޑެގާޑުގެ ސޮއި ހޯދާފައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އާސެނަލުން އޮޑެގާޑުގެ ސޮއި ހޯދީ 35 މިލިޔަން ޔޫރޯއަށެވެ. އަދި ބޯނަހާއެކު އާސެނަލުން އޮޑެގާޑަށް ޖުމްލަ 40 މިލިޔަން ޔޫރޯ ޚަރަދުކުރާނެ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އޮޑެގާޑް ވަނީ އާސެނަލާއެކު ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އާސެނަލުން ބޭނުންވާނަމަ، އިތުރު އެއް އަހަރަށް އޮޑެގާޑް އެ ޓީމުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެ ޓީމަށް ލިބިގެންދެއެވެ.

ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވިއިރު، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އޮޑެގާޑް ވަނީ ލޯނު އުސޫލުން އެކި ކުލަބުތަކަށް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ނެދަލެންޑްސްގެ ކުލަބުތަކަށް ކުޅުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ ލޯނު އުސޫލުން ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑަށްވެސް ކުޅެފައެވެ.

އާސެނަލުން އޮޑެގާޑުގެ ސޮއި ހޯދިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ގޯލްކީޕަރު އާރޮން ރާމްސްޑޭލުގެ ސޮއި ހޯދުމާ ގާތަށް އާސެނަލް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް