ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 12:16
 އަލޮކް ޝަރްމާއާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު
އަލޮކް ޝަރްމާއާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި
ކޮޕް26 ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ އަލޮކް ޝަރްމާއާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ކޮޕް26 ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު
 
ކޮޕް26އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައްދަލުވުން، ކޮޕް26 ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ އަލޮކް ޝަރްމާއާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮޕް26 ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގްލެސްގޯގައެވެ.

އަލޮކްއާއެކު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ލަންޑަންގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގައި ރިޔާސަތުން އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، ކޮޕް26އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ އަލޮކް ޝަރްމާއަށް އަރުވާފައެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި، ދުނިޔެއަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަކީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާއިރު އިސްކަން ދެއްވާނެ މުހިއްމު ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަމީރް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާންއާ ފޯނުން ގުޅުއްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި، ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް