ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 08:10
ނިއުޒިލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން
ނިއުޒިލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19، ނިއުޒިލެންޑްގެ ހާލަތު
އަންނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ނިއުޒިލެންޑުގެ ބޯޑަރު ބަންދުވާނެ - އާޑެން
 
އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަންކަން ކުރާ ގައުމަކަށް ނިއުޒިލެންޑް ނުވާނެ
 
ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ނިއުޒިލެންޑުގައި ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންވެސް މަދު

އަންނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އިތުރުވާނަމަ އެގައުމު ފުރަބަންދަކަށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޯޑަރު ހުޅުވާލެވޭވަރު ވާނީ އަންނަ އަހަރުގައި ކަމަށް އާޑެން ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޑެން ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ކޮވިޑުން ރައްކާތެރި ގައުމަކަށް ނިއުޒިލެންޑް ހައްދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަންކަން ކުރާ ގައުމަކަށް ނިއުޒިލެންޑް ނުވާނެ ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ގައުމުތަކުން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން ވީގޮތް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ އިގްތިސާދު ބިނާވެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ކޮވިޑްގެ ކުރިން އެގައުމަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެވަރެޖުކޮށް ތިން މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ބޭއްވުމާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދީ ގޮތުން އެގައުމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު، ނިއުޒިލެންޑްގައި ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންވެސް މަދެވެ. އެގައުމުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 17 އިންސައްތައިގައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް