ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2021 | ހޯމަ 18:22
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުން
މި ލިބުނު ވެކްސިނުން އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރ
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރި ވެދީފައި
 
އެމެރިކާއިން ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ 128،700 ޑޯޒްގެ ފައިޒަރ ވެކްސިން

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ވެކްސިނުން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން, ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން 128،700 ޑޯޒްގެ ފައިޒަރ ވެކްސިން ރާއްޖެއާ ހަވާލުކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ, އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް މި ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އެ ގައުމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް 80 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި މި ވެކްސިން ޑޯޒްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އިން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ފައިޒަރ ވެކްސިނަކީ ކުޑަކުދިންނަށްވެސް ޖެހޭ ވެކްސިނެއް ކަމުން މި ލިބުނު ވެކްސިނާއެކު, އުމުރުން 12 އަހަރާ 18 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށްވެސް ވެކްސިން ދެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އިން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މި މަސައްކަތަށް 4.6 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 2 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި، އެކި ފަހަރު މަތިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕީ.ޕީ.އީ އާއި ޕީ.ސީ.އާރް މެޝިނާއި، ވެންޓިލޭޓަރުގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މެޑިކަލް ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އައި.އޭ.އީ.އޭ.އާއި ޔުނިސެފް ފަދަ މަލްޓިލޭޓަރަލް އެޖެންސީތައް މެދުވެރިކޮށްވެސް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލައިނާ ޓެޕްލިޓްޒް ވަނީ އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަވުމަށް އެހީވެދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިހާތަނަށްވެސް އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން އެލައިނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި އެމެރިކާއިން އެކި ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 110 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޯޒް މިހާތަނަށް އެކި ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި, އަމާޒަކީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 2 ބިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުން ކަމަށް އެލައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް، އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 128،700 ޑޯޒްގެ ފައިޒަރ ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެކްސިންއާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު، އަޙުމަދު ނަސީމްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް