ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 22:27
ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީ- ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފެނުނީ ވުހާން ސިޓީން
ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީ- ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފެނުނީ ވުހާން ސިޓީން
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގައި ކޮވިޑުގެ ކޭސްތަކެއް
ޗައިނާގެ ކޮވިޑު ހާލަތު ގޯސްވަނީ
 
ނަންޖިންގ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ 9.3 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ޓެސްޓު ކުރާނެ
 
ނަންޖިންގ އިން އަންނަ ހުރިހާ ފްލައިޓެއް ވަނީ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައި
 
މި ފަހުންވެސް 200ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ

ޗައިނާއިން ފެންނަމުންދާ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޗައިނާގެ ނަންޖިންގ ސިޓީން އިތުރު ކޭސްތަކެއް ފެނި، އިތުރު ޕްރޮވިންސްތަކަށް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެ ސީޓީގެ އެއަރޕޯޓަކުން ކޭސްއެއް ފެނުނު ފަހުން މިހާތަނަށް 200ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއާއެކު ނަންޖިންގ އިން އަންނަ ހުރިހާ ފްލައިޓެއް ވަނީ އޯގަސްޓު 11 ގެ ނިޔަލަށް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ނަންޖިންގ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ 9.3 މިލިއަނެއްހާ މީހުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޓެސްޓު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިއީ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީން ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނި ޗައިނާއަށް ކޮވިޑުގެ ރާޅަކާއި ކުރިމަތިވީ ފަހުން އެ ޤައުމުގެ ޙާލަތު މިހައި ގޯސްވެގެން ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް