ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 22:31
އެންޓޮނީ ބްލިންކެން - އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް
އެންޓޮނީ ބްލިންކެން - އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް
ބީބީސީ
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ހަގީގަތް ހޯދުން
ކޮވިޑްގެ ހަގީގަތް ހޯދުމުގެ ތަހުގީގަށް އެމެރިކާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ
 
ތަހުގީގަކީ، އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތި ނިންމާ ތަހުގީގަކަށް ވާން ޖެހޭނެ
 
ތަހުގީގުގެ މަރުހަލާތައް އަވަސްކުރަން ޖެހޭ

ކޮވިޑްގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް އެމެރިކާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓޮނީ ބްލިންކެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބްލިންކެން މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ކުވެއިތުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޗީފް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯމްއާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ބްލިންކެން ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ދިރާސާތަކަށްވެސް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި، މި ބަލިމަޑުކަމުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ، މުސްތަގުބަލުގައި އަތުވެދާނެ އެހެން ބަލިމަޑުކަމަކަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގުގެ މަރުހަލާތައް އަވަސް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި, ތަހުގީގަކީ އަވަސް ދުވެލީގައި، ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ތަހުގީގަކީ، އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތި ނިންމާ ތަހުގީގަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ހަގީގަތް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ދަނީ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވަމުންނެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ މިނިވަން ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް ވޫހާންއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔެއަށް ފެތުރުނީ ވޫހާންގެ ލެބަކުން ލީކުވެގެން ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކޮންސްޕިރެސީ ތިއަރީއެއް ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ތަހުގީގުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިންމުމަށްފަހު، ޖެނުއަރީ މަހު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނީ ވައިރަސް ފެތުރުނީ ލެބަކުން ލީކުވެގެން ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނީ އެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާ ފަށަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ މަރުހަލާގައި ޗައިނާގެ ލެބުތައް އޮޑިޓް ކުރާނެއެވެ. އެމެރިކާއިން އަންނަނީ ވޫހާންގައި ހުންނަ ބަޔޯޓެކް ލެބެއް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ބާރުއަޅަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް