ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2021 | އާދީއްތަ 07:11
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސް
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސް
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑްގެ އަސްލު
ކޮވިޑު އުފެދުނީ ޗައިނާގެ ލެބަކުން ކަމަށް ހެކިތަކުން ސާބިތުވޭ
 
މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެކަނިވެސް ކޮވިޑް އުފެދިގެން އައީ ޗައިނާގެ ވޫހާންގެ ލެބުންކަން ސާބިތުވޭ
 
ކޮވިޑްގެ ހަގީގަތް ޗައިނާއިން ހާމަކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ޗައިނާއަށް ޑިމާންޑު ކުރަން ޖެހޭ

ކޮވިޑު އުފެދިގެން އައީ ޗައިނާގެ ލެބަކުން ކަމަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން ސާބިތުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައިކް ޕެންސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ވައިރަސް އުފެދުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ސިއްރުކުރަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ހަގީގަތް ޗައިނާއިން ހާމަކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ޗައިނާއަށް ޑިމާންޑު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ޕެންސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުން އެކަނިވެސް ކޮވިޑް އުފެދިގެން އައީ ޗައިނާގެ ވޫހާންގެ ލެބަކުންކަން ސާބިތުވާ ކަމަށާއި، އެކަން އޮޅުވާލުމަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ހަގީގަތް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ސަބަބެއް ސާފުނުވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވަނީ ކޮވިޑް އުފެދިގެން އައީ ޗައިނާއިންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުރިހަމަ ތަހުގީގު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށް އަންގާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސުން މިހާތަނަށް ހޯދިހޯދުންތަކުން ދެ ސިނާރިއޯއެއް ފާހަގަވެފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް ނަތީޖާއަކާ ހަމައަށް ނާދެވޭ ކަމަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ބައިޑެން ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފަހުން ކޮވިޑް-19އާ މެދު ކުރީގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ދެކެމުން އައި ގޮތާ މުޅިން ތަފާތެވެ. އަދި ވޫހާންއިން ވައިރަސް ފެތުރިގެން އައި ގޮތާމެދު ދެކޭގޮތް ވެސް ތަފާތެވެ.

ވައިރަހުގެ އަސްލު ހޯދުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވެސް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ވައިރަސްގެ އަސްލަކީ ވާލެވެ. ވާލުގެ ޒަރީޢާއިން އެހެން ޖަނަވާރުންނަށް ވައިރަސް ފެތުރި އިންސާނުންނާ ހަމައަށް ވައިރަސް ފޯރީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް