ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 07:46
ޓެބްލެޓްތައް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޓެބްލެޓްތައް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ދިރާގު
ޓެބްލެޓްތައް ހަދިޔާކުރުން
ދިރާގާއި ސެމްސަންގުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް 60 ޓެބްލެޓް ހަދިޔާކޮށްފި
 
ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެމްސަންގް ސްރީލަންކާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ކެވިން ސަންގްސޫ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ދިރާގާއި ސެމްސަންގް ގުޅިގެން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް 60 ޓެބްލެޓް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓެބްލެޓްތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާޢިލް ރަޝީދާއި ސެމްސަންގް ސްރީލަންކާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ކެވިން ސަންގްސޫއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި ޓެބްލެޓްތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމެވެ.

Advertisement

ދިރާގުން ބުނީ މި ޓެބްލެޓްތައް ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި، ކޯވިޑް ޕެންޑެމިކް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ، އެކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޓެބްލެޓްތައް ހަދިޔާ ކުރިކަމަށްޓަކައި ދިރާގަށާއި ސެމްސަންގްއަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. މި ހާލަތުގައި ވެސް ދިރާގުން މުޖުތަމައުއަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢިލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީއަށް ހަދިޔާކުރި ޓެބްލެޓްތަކަކީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމަށް އިތުރު އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް