ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 18:01
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ވަރާން ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީ
ޔުނައިޓެޑުން ވަރާންގެ ސޮއި ހޯދުމާ ގާތަށް
 
ރެއާލް ދޫކޮށްލައި އައު ތަޖުރިބާއެއް ކުރަން ވަރާން ބޭނުންވޭ
 
ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ވަރާންގެ ސޮއި ހޯދުމަށް 35 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދުކުރަން ތައްޔާރަށް

ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާންގެ ސޮއި ހޯދުމާއި ގާތަށް ޔުނައިޓެޑުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ފްރާންސްގެ ލެންސްއިން ކެރިއަރު ފެށި ވަރާން ސްޕޭނުގެ ރެއާލާ ގުޅުނީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ރެއާލުގެ އެއްބަސްވުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާކޮށްފައެވެ. ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ރެއާލް ދޫކޮށްލަން އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ވަރާން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ވަރާން ބޭނުންވަނީ ކެރިއަރުގައި އައު ތަޖުރިބާއެއް ކުރުމަށް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ވަރާން ބޭނުންވާތީ، މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި އޭނާ ވިއްކާލަށް ރެއާލަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ. އެއީ މި ޓްރާންސްފާގައި އޭނާ ވިއްކާނުލެވިއްޖެނަމަ، އަންނަ އަހަރު ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ވަރާނަށް ކުލަބު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންނެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ވަރާންގެ ސޮއި ހޯދުމާއި ގާތަށް ޔުނައިޓެޑުން ގޮސްފައިވާއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ރެއާލާއިއެކު މިހާރު އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ވަރާންގެ ސޮއި ހޯދުމަށް 35 މިލިއަން ޕައުންޑު ޚަރަދު ކުރުމަށް އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ.

ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ވަރާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިއިރު، މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ރެއާލަށް 351 މެޗު ކުޅެދީ، 17 ލަނޑު ޖަހާދީފައެވެ. އަދި އެ ޓީމާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު ތިން ފަހަރު، ސްޕެނިޝް ކަޕް އެއް ފަހަރު، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ތިން ފަހަރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ތިން ފަހަރު އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފްރާންސްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މިހާތަނަށް 71 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ވަރާނަކީ އެ ގައުމުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އެ ޓީމުގައި ހިމެނުނު މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
14%
29%
0%
0%
43%
14%
ކޮމެންޓް