ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 17:40
ސްޓެލްކޯ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އެފްއެސްއެމް އީޒީ ފިލް-1
ސްޓެލްކޯ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އެފްއެސްއެމް އީޒީ ފިލް-1
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަށް
ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި
 
ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:00ން ރޭގަނޑު 10:30
 
އީޒީ ފިލް-5ން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ޚިދުމަތްދޭނީ ހެނދުނު 09:00ން ރޭގަނޑު 07:00ށް
 
އީޒީ ފިލް-2ން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ޚިދުމަތްދޭނީ ހެނދުނު 09:00ން ރޭގަނޑު 08:00ށް
 
އީޒީ ފިލް-1، އީޒީ ފިލް-4 އަދި އީޒީ ފިލް-3ން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ޚިދުމަތްދޭނީ ހެނދުނު 09:00ން ރޭގަނޑު 10:30ށް

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ގަނޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ.

އެފްއެސްއެމް އިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހަ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން ޚިދުމަތްދޭ ގަނޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނަސްފައެވެ. އެގޮތުން ސްޓެލްކޯ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އީޒީ ފިލް-1، އިންޑަސްޓްރިލް ވިލެޖުގައި ހުރި އީޒީ ފިލް-4ން ނާއި ހުޅުމާލޭގައި ހުރި އީޒީ ފިލް-3ން ދެން ޚިދުމަތްދޭނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ހެނދުނު 09:00ން ރޭގަނޑު 10:30ށް އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:00ން ރޭގަނޑު 10:30 އަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީ ހުންނަ އިޒީ ފިލް އާއި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އީޒީ ފިލް-2ން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ޚިދުމަތްދޭނީ ހެނދުނު 09:00ން ރޭގަނޑު 08:00 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު މިދެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން ޚިދުމަތްދޭނީ މެންދުރު 02:00ން ރޭގަނޑު 08:00 އަށެވެ. ތިލަފުށީގައި ހުންނަ އީޒީ ފިލް-5ން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ޚިދުމަތްދޭނީ ހެނދުނު 09:00ން ރޭގަނޑު 07:00 ށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭނީ މެންދުރު 02:30ން ރޭގަނޑު 07:00 އަށެވެ.

އެފްއެސްއެމްގެ ހުރިހާ ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއްވެސް ނަމާދު ގަޑިތަކަށް 20 މިނެޓަށް ބަންދުކުރާނެއެވެ.

މާލޭގައި ހުންނަނީ އެފްއެސްއެމްގެ ހަތަރު ޕެޓްރޯލް ޝެޑެވެ. އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީ ހުންނަ އިޒީ ފިލް ޕެޓްރޯލް ޝެޑް، ސްޓެލްކޯ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އީޒީ ފިލް-1، ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އީޒީ ފިލް-2 އަދި އިންޑަސްޓްރިލް ވިލެޖުގައި ހުރި އީޒީ ފިލް-4 ކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި އެއް ޕެޓްރޯލް ޝެޑް އަދި ތިލަފުށީގައި އެއް ޕެޓްރޯލް ޝެޑް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް