ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 17:50
ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެލެތޯނުން އެއްކުރެވުނު ފައިސާ ފަލަސްތީނާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެލެތޯނުން އެއްކުރެވުނު ފައިސާ ފަލަސްތީނާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެލެތޯނުން އެއްކުރެވުނު ފައިސާ ހަވާލުކުރުން
ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެލެތޯނުން އެއްކުރެވުނު ފައިސާ ފަލަސްތީނާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ބަލިމަޑުކަމުގެ މި ހާލަތުގައިވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވަނީ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް
 
ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަވާލުކުރެވުނީ 104,749.65 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް
 
ޗެކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަވާ ފަލަސްތީނުގެ ސަފީރު ވަލީދު އަބޫ އަލީ

އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނުގެ ސަބަބުން ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް "ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު" މި ނަމުގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ ޓެލެތޯނުން އެއްކުރެވުނު ފައިސާ ފަލަސްތީނުގެ ސަރުކާރާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ތިނެއް ޖެހިއިރު ވާރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނުގެ ސަރުކާރާ 104,749.65 ޑޮލަރުގެ ޗެކް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސަލީމެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޗެކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަވާ ފަލަސްތީނުގެ ސަފީރު ވަލީދު އަބޫ އަލީއެވެ. އޭނާއަކީ ފަލަސްތީނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުވެސްމެއެވެ.

"ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު" މިނަމުގައި ރާއްޖެޓީވީން ޓެލެތޯނެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 21 މެއި 2021 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހަޔަކުން ފެށިގެން 22 މެއި 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ހަތަރެއްގެ ނިޔަލަށެވެ، ކޮވިޑު-19 ޕެންޑެމިކްގެ ތެރޭގައި މުޅިއެކު 34 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޓެލެތޯނުން 1،615،239.65 ދިވެހި ރުފިޔާ ވަނީ އެއްކުރެވިފައެވެ. އެއީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުން 104,749.65 އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ސަފީރާ ހަވާލު ކުރެވުނީ އެ އަދަދެވެ.

ޗެކް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސަލީމު ވިދާޅުވީ ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން މި ޓެލެތޯން އިންތިޒާމްކުރެވުނީ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވިޔަސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ކަމުގައެވެ. ގާޒާ އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސްލު އަދަދަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު މިއީ ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެއް ކަމުގައިވިޔަސް ފުނޑުފުނޑު ވެފައިވާ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި މި ހަދިޔާވެސް މުހިއްމުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި މިއީ ދިވެހިންނާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮންނަ އަޚުވަންތަކަމުގެ ބަދަހި ގުޅުމުގެ ރަމްޒެއް ކަމަށް އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
13%
75%
0%
0%
0%
13%
ކޮމެންޓް