ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 21:56
ޗައިނާގެ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ޗައިނާގެ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްޕީ
ޗައިނާގައި ވެކްސިން ޖެހުން
ޗައިނާގައި 1 ބިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހައިފި
 
މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ޖަހާފައިވާ 2.5 ބިލިއަން ވެކްސިންގެ ތެރެއިން 40 އިންސައްތަ ވެކްސިން

ޗައިނާގައި 1 ބިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ވައިރަސް ފެނުނު އަދި ވައިރަސް އުފެދުނު މަރުކަޒެވެ. މިއާއެކު މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ.

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައިހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެގައުމުގައި 1،010،489،000 (އެއްބިލިއަން ދިހަ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ ނުވަހާސް) މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ.

މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ޖަހާފައިވާ 2.5 ބިލިއަން ވެކްސިންގެ ތެރެއިން 40 އިންސައްތަ ވެކްސިނެވެ. ހެލްތް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން 100 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން ފުރަތަމަ އެއް މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. މިއީ އެމެރިކާއަށްވުރެ 2 ހަފްތާ ފަހުންނެވެ. ނަމަވެސް މެއި މަހު ވެކްސިން ޖަހަން ފެށި އަދަދު އިތުރުވެ 1 މަސް ތެރޭގައި އެކަނި 500 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

100 މިލިއަނުން 200 މިލިއަނާ ހަމައަށް ދިއުމަން ޗައިނާއިން ހޭދަކުރީ 25 ދުވަހެވެ. އަދި 200 މިލިއަނުން 300 މިލިއަނަށް ދާން ނެގީ 16 ދުވަހެވެ. އަދި 800 މިލިއަނުން 900 މިލިއަނަށް އަރަން ނެގީ އެންމެ 6 ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް