ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 19:53
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރަކީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ހޮވިވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރަކީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ހޮވިވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ޕީޕީއެމް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް އިދިކޮޅުން ހޮވީ ނަރީޝް!
 
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު ހޮވުން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހު
 
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު ހޮވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުން
 
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު ކަނޑަނާޅައި އޮތީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އެކަނި
 
ޕީޕީއެމްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނަހުލާއާއި ޝުޖާޢުއަށް 4 ވޯޓު ލިބުނުއިރު، ނަރީޝް ކުރި ހޯއްދެވީ 5 ވޯޓުން

މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާނެ ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް އިދިކޮޅު ޕީ.ޕީ.އެމުން ނިކުންނަވާނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަޙްމަދު ނަރީޝްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ނަރީޝްއާ ވާދަ ކުރެއްވީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޝުޖާޢުއާއި، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ނަޙުލާއެވެ. ވިލިމާލެ ޝުޖާޢުއަށް 4 ވޯޓް، އަދި ނަހުލާއަށްވެސް ލިބުނީ 4 ވޯޓެވެ. ނަރީޝްއަށް ލިބިފައިވަނީ 5 ވޯޓް ލިބިފައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސާފު މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަރުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ވާދަކުރާނެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނަރީޝް ކަނޑައަޅާފައެވެ. 

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު ކަނޑަނާޅައި އޮތީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އެކަންޏެވެ. އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ވާދަވެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވެފައިވަނީވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މޭޔަރާއެކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 19 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 12 މެންބަރުންނަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންނެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު ހޮވުން މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު ހޮވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

މި މަގާމަށް މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމަށް އެލްޖީއޭއިން އަންގާފައިވާއިރު، މިމަހު 21 ގައި އެކަންކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިވަނީ ނޯޓިސް ދީފައެވެ. އެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ކައުންސިލަރުން ރަށުގައި ނޫޅޭނަމަ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން 14 ދުވަސް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
25%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް