ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 21:31
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ޝުކުރު ދަރުމަވެރިންނަށް
ރައީސްގެ ޝުކުރު ދަރުމަވެރިންނަށް
 
މުޅި ގައުމުވެސް އެމަސައްކަތަށް ތައުރީފު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް
 
ކޮވިޑްގެ އެންމެ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައިވެސް ވޮލެންޓިއަރުން ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
 
ވޮލަންޓިއަރުންގެ މަސައްކަތަކީ އަގުނުކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަން ވޮލަންޓިއަރ ކުރި ހުރިހާ ވޮލަންޓިއަރުންނަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވަނީ، ކޮވިޑްގެ އެންމެ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައިވެސް ވޮލެންޓިއަރުން ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ މިހާލަތު ބަދަލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ވޮލަންޓިއަރުންގެ މަސައްކަތަކީ އަގު ނުކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މިއީ މުޅި ގައުމުވެސް އެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ބޭނުންވާކަަން ސަރުކާރުން ހާމަ ކުރުމާއެކު އެތައް ބަޔަކު އެކަމަށް ކުރިމަތި ލިއެވެ. ފެސިލިޓީގައި ޑޭޓާތައް ނެގުމާއި، އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންކަމުގައި، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ނެތް މީހުންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް އިއުލާން ކުރިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީގައިވެސް 700ށްވުރެ ގިނަ ވޮލަންޓިއަރުން މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އާދެއެވެ.

މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 2000ށްއަރައި، އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދު 24،000ށްވުރެ މައްޗަށްވެސް އަރައިގެން ދިޔައެވެ. މިއާއެކު ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ބުރަ ބޮޑުވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޮލަންޓިއަރުން މަސައްކަތަށް ނުކުތެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަނީ ކޯވިޑްގެ ހާލަތު އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 200ށް ދަށްވެފައެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޭސްތައް މިހާރު ހުރީ 100ން ދަށުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް