ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 18:43
މިސްކިތުގައި ދެމީހަކު ނިދާފައި
މިސްކިތުގައި ދެމީހަކު ނިދާފައި
ފޭސްބުކް
މިސްކިތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން މިސްކިތްތައް ހާއްޔަކަށް ހަދަނީ
ފުލުހުން ބުނީ މިސްކިތްތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، ނިދުމާއި، އެއްޗެހި ދޮވުންފަދަ ކަންކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމުމަށްފަހު 37 މިސްކިތެއްގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ހާއްޔަކަށް މިސްކިތްތައް ހަދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ މިވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

އެގޮތުން އާންމު މީހަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި ދެމީހަކު މިސްކިތް ތެރޭގައި ނިދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެމީހުންނަށް ގޮސް ގޮވުމުން ނިކުންނަމުން ޚަތިމު ހާވާލުމަށްފަހު "ޕެކެޓެއް" ނަގައިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން އައިސް ބަލާ ފާސްކުރަމުންދާތީ "ސާމާނު" ކޮޅު ޚަތިމުގެ ތެރެއަށްލައި، ފޮރުވާ ކަަމަށް ވެސް އެމީހާ ބުންޏެވެ. އެމީހާ ކުރި ޕޯސްޓާ ގުޅިގެން، އެފަދަ މީހުންގެ އަމަލުތަކާމެދު އާންމުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ.

Advertisement

މިކަންތައްތަކުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެފައިވާއިރު ފުލުހުން ބުނީ މިސްކިތްތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި، ނިދުމާއި، އެއްޗެހި ދޮވެ، އަދި މިނޫނަސް މިސްކަތްތައް ބޭނުން ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ފުލުހުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުން ކޮންމެ ރެޔަކު މިސްކިތްތައް ބަލައި އެގޮތަށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ފޮނުވާލުމުގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއެކު ހިއްސާކޮށް، ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް