ހ. ތަރަބޫޒުގޭގައި ރޯވުން
ހ. ތަރަބޫޒުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން 30 މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
 
އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިން އެންމެން ވެސް ވަނީ ގެއަށް ބަދަލުކުރެވިފައި
 
އަލިފާންގަނޑު ރޯވި ފަހުން ވެސް ބާރުގަދަ ތިން ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވުނު
ކ. މާލެ |
ހ. ތަރަބޫޒުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު

ހ. ތަރަބޫޒުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 30 މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެގޭގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މީހުން ނޫޅޭ ބައެއް ކަމަށާއި މިހާރު އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިން އެންމެން ވެސް ގެއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އަލިފާން ރޯވީ ތަރަބޫޒުގޭގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އޭސީ މަރާމާތުކުރާ ސާމަނުތަކެއްގައި ކަމަށެވެ. ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 2:44ގައި ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ. އަދި މެންދަމުން އަލިވެ 3:15 ވީ އިރު އަލިފާންގަނޑު އެއްކޮށް ނިއްވާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޯވި ބަޔަކީ ސައިކަލު ބޯޑު ފަދަ ތަކެތި ހަދާ ބައެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ތަކެތި ހަދާ މެޝިނާއި ސާމާނު އެތަނުގައި ހުންނަ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އަދި އަލިފާންގަނޑު ރޯވި ފަހުން އެތަނުން ތިން ފަހަރަކަށް ބާރު ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވުނު ކަމަށް ވެސް އެވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް ރައްޔިތުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved