ހ. ތަރަބޫޒުގޭގައި ރޯވުން
ހ. ތަރަބޫޒުގޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި
 
އަލިފާންގަނޑު ރޯވި ފަހުން ވެސް ބާރުގަދަ ތިން ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވުނު
 
ރޯވީ އޭސީ މަރާމާތުކުރާ ސާމާނުތަކެއްގައި
 
ރޯވީ ދެ ބުރިއަށް ހަދާފައި ހުރި އެ ގޭގެ ފުރަތަމަ ބުރީގައި
ކ. މާލެ |
ހ. ތަރަބޫޒުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު

ހ. ތަރަބޫޒު ގޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އަލިފާން ރޯވީ ތަރަބޫޒުގޭގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އޭސީ މަރާމާތުކުރާ ސާމަނުތަކެއްގައި ކަމަށެވެ. ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ 2:44ގައި ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. 3:15 ވީ އިރު އަލިފާންގަނޑު ވަނީ އެއްކޮށް ނިވާލާފައެވެ.

އެ ސަރަހައްދުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ރޯވި ބަޔަކީ ސައިކަލު ބޯޑު ފަދަ ތަކެތި ހަދާ ބައެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ތަކެތި ހަދާ މެޝިނާއި ސާމާނު އެތަނުގައި ހުންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި އަލިފާންގަނޑު ރޯވި ފަހުން އެތަނުން ތިން ފަހަރަކަށް ބާރު ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވުނު ކަމަށް ވެސް ވެއެވެ. އެގެއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved