މުމްބާއީއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
މުމްބާއީގެ އިމާރާތެއް ވެއްޓި 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
އިމާރާތް ވެއްޓިފައިވަނީ ވިއްސާރަވެ ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން
 
މިހާދިސާގައި 8 ކުޑަކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި
ކ. މާލެ |
މުމްބާއީއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފެން ބޮޑު ވެފައި
ނިއުއިންޑިއަންއެކްސްޕްރެސް

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، އިމާރާތެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން 11 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާގޮތުގައި، ބުދަ ދުވަހު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ދެ އިމާރާތެއް ވެއްޓި ހިނގި މިހާދިސާގައި މަރުވި 11 މީހުންގެ ތެރޭގައި 8 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އިތުރު 8 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ބަޔަކު ތާށިވެފައި ތިބިތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމުން، ގިނަ ބަޔަކު އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެެވެ.

މިހާރު ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މުމްބާއީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައެެވެ. ބުދަ ދުވަހު މުމްބާއީއަށް ގަޑިއަކު 222 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވާ ކަމަށް އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް އިންޑިއާއަށް ކުރާ ވިއްސާރާގައި، އިމާރާތްތައް ވެއްޓުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved