އެއްމާބަނޑު 10 ކުދިން ވިހެއުން
އެއްމާބަނޑު 10 ކުދިން ވިހައި ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެއް
 
ލިބިފައިވަނީ ހަތް ފިރިހެން ކުދިންނާއި ތިން އަންހެން ކުދިން
ކ. މާލެ |
އެއްމާބަނޑު 10 ކުދިން ވިހޭ އަންހެންމީހާ މާބަނޑުއިރު
ދަ ސަން

ސައުތު އެފްރިކާގެ އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު 10 ކުދިން ވިހައިފިއެވެ.

މިކަން ރަސްމީކޮށް ޔަގީން ކޮށްދީފައި ނުވި ނަމަވެސް، ސައުތު އެފްރިކާގެ ޕްރިޓޯރިއާ ހޮސްޕިޓަލަށް އެއްމާބަނޑު 10 ކުދިން ވިހޭކަމަށް އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ގޯސިއާމީ ސިތޯލް ކިޔާ އަންހެނަކާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މިކަން ޔަގީން ވެއްޖެނަމަ ވެގެން ދާނީ ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑަކަށެވެ.

ވިހޭ އަންހެނާގެ ފިރިމީހާއާ ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ ހަތް ފިރިހެން ކުދިންނާއި ތިން އަންހެން ކުދިންނެވެ.

އެއްމާބަނޑު 10 ކުދިން ލިބުނު އަންހެން މީހާއަށް ކުރިން ވެސް ވަނީ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިފައެވެ. މިހާރު އެކުދިންގެ އުމުރަކީ 6 އަހަރެވެ. ދެފަހަރު ވެސް އޭނާއަށް ކުދިން ލިބިފައި ވަނީ މާބަނޑު ވުމަށް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ބޭނުންކުރުމަކާ ނުލައި ގުދުރަތީ ގޮތުންނެވެ.

މާބަނޑުވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރި ސްކޭންތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި ދެމަފިރިންނަށް ލިބެން އުޅެނީ އެއްމާބަނޑު 6 ކުދިންނެވެ. ފަހުން ހެދި ސްކޭންތަކުން ދެއްކީ ބަނޑުގައި 8 ކުދިން ތިބި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަނޑަށް 29 ހަފްތާގައި ސިޒޭރިއަން ހެދި އިރު އެއްމާބަނޑު 10 ކުދިން ލިބުމުން ދެމަފިރިންނަށް ލިބިފައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާން ކަމެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް އެއްމާބަނޑު އެންމެ ގިނަ ކުދިން ލިބުނު ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އެއްމާބަނޑު 9 ކުދިން ވިހައި މާލީގެ އަންހެނަކު ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑު ހަދާފައިވެއެވެ. އެއީ ހުސްވި މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
53%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
26%
އުފާ ވެއްޖެ
1%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
5%
މޮޔަވެއްޖެ
7%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved