ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޖިއޯބޭގްސްއާއެކު ކުރިއަށް
 
އެމްޓީސީސީގެ ޓީމާއި މެޝިނަރީ އެރަށަށް ގެންދިޔައީ 25 ފެބްރުއަރީ 2021ގައި
 
މި މަޝްރޫއުއަކީ 10.02 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ރަށް ގިރުމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކާ 310 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގޯނި ރިވެޓްމެންޓު ޖަހާނެ
ކ. މާލެ |
ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީ

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ޖިއޯބޭގްސްއަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތަކީ ގޯނިތަކަށް ވެލި އެޅުންކަމަށް، މި މަސައްކަތް ކުރާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ކޮނުމަށްފަހު ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމަށް 7،750 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބޭނުންކުރުމާއި ގޯނި ތަކަށް ވެލި އެޅުމަށް 1،926 ކިއުބިކް މީޓަރު ވެލި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން މައުލުމާތު ދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރަށް ގިރުމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކާ 310 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގޯނި ރިވެޓްމެންޓު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއުއަކީ 10.02 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

މިކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، އެމްޓީސީސީގެ ޓީމާއި މެޝިނަރީ އެރަށަށް ގޮސްފައިވަނީ 25 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި 28 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
10 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 12:22
ގޯނި ރިވެޓަމަންޓް
ގޯނި ރިވެޓްމަޏްޓް އަކީ ރަށްގިރުމަށް ދާއިމީ ހައްލެއްތޯ؟
raajjemv logo

All rights reserved