އޭދަފުށީ މަގު ހެދުން
އޭދަފުށީގެ މަގުތަކަކަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް
 
މި މަޝްރޫއަކީ 34.42 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ފެން ހިންދާ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ %98 ވަނީ ނިމިފައި
 
މަޝްރޫއުގެ %96 މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލާފައި
ކ. މާލެ |
ބ. އޭދަފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީ

ބ. އޭދަފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެއެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އިން ބުނީ، މި މަޝްރޫގެ 96 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ފެން ހިންދާ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 98 އިންސައްތަވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމާއި، އަދި ސްޕީޑު ބްރޭކަރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއުއަކީ 34.42 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved