ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2021 | ބުދަ 17:19
ވޫހާން- ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން ދުނިޔޭން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ސިޓީ
ވޫހާން- ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން ދުނިޔޭން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ސިޓީ
ޒިންހުއާ
ކޮވިޑް އުފެދުނު ގޮތް
ކޮވިޑް ވެކްސިނަކީ ޗައިނާގެ މިލިޓަރީ ސައިންޓިސްޓު ޔުސެން ޖާއޯގެ އެއްޗެއް ކަމަށް ދައުވާކުރި– ރިޕޯޓްތައް
 
މި ލިޔެކިޔުމަކީ ކޮވިޑް އުފެދުނު ގޮތް ހޯދުމަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް
 
ޔުސެން ވަނީ އޭނާ ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް 24 ފެބްރުއަރީ 2020ގައި ހާމަކޮށްފަ

ކޮވިޑަށް ޗައިނާއިން އުފެއްދި ވެކްސިނަކީ އެގައުމުގެ މިލިޓަރީ އޮފިސަރު ޔުސެން ޖާއޯ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް ކުއްލި ގޮތަކަށް އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޔުސެން ވަނީ އޭނާ ކޮވިޑަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް 24 ފެބްރުއަރީ 2020ގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ހަފްތާތަކެއް ފަހުން އޭނާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ކޮވިޑްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމަކު ޕެންޑަމިކެއްގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ނިންމާފައިވަނީ 11 މާރޗް 2020 ގައެވެ.

އެހެން ކަމުން ޔުސެން ހާމަކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި، އޭނާވަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ޕެންޑަމިކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ވެކްސިން އުފައްދާފައެވެ. އަދި މިއީ ޗައިނާއިން ކޮވިޑްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނުތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެއްކަން ވެސް ހާމަވެއެވެ.

ފިލިންޑަރސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ ނިކޮލައި ޕެޓްރޮސްކީ ވިދާޅުވީ، މި ލިޔެ ކިޔުމަކީ ކޮވިޑް އުފެދުނު ގޮތް ހޯދުމަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި، ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ފެނުނުތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން އުފައްދާފައިވުން އެއީ އެކަމާ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކުރީއްސުރެ އުފައްދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ވެކްސިނެއްކަން ހާމަވާ ކަމަށް ޕެޓްރޮސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަދި އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ ޗައިނާއިން ކޮވިޑް އުފެދުނު ގޮތް އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމެއް ވަނީ ޗައިނާގެ ވޫހާނަށް ގޮސް ވައިރަސް އުފެދުނު ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް