މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ ބަސްދީގަތުމެއް
ގައުމުތަކުން ވެކްސިން ބައްކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ - ޝާހިދު
 
އިންސާނީ ހައްގަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާނެ
 
ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަން ގައުމުތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ
ކ. މާލެ |
އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު
ޓްވިޓަރ

ގައުމުތަކުން ވެކްސިން ބައްކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އދ. އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަން މިނިސްޓަރަށްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އިންޑިއާގެ "ދަ ހިންދޫ" އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށާއި، އދ. އާއްމު މަޖިލީހުގައި، ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަން ގައުމުތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި އުންމީދުގެ ދޯދިތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދޯދިކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރުވެސް މި ކަމުގައި އާއްމު މަޖިލީހުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، އިސްނެންގެވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގައުމުތަކުން ވެކްސިން ބައްކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޕެންޑަމިކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެކްސިންގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން މިހާރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެެވެ. ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ގާއިމުކޮށް ވެކްސިން ލިބުމުގައި ގައުމުތަކަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ދައުރުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ އުންމީދުގެ 4 ވަނަ ދޯދި، އިންސާނީ ހައްގު ކަށަވަރުކުރުމަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެެވެ. ވިދާޅުވީ، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ވެސް ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމުކުރުމާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

މިއީ އދ. ގެ 75 އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި ރާއްޖެއަށް ރިޔާސަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved