މާދިހު އިސްމާޢީލް ނިޔާވުން
ކުޅިވަރުގެ ނަމޫނާ ޚިދުމަތްތެރިޔާ މާދިހުގެ ކުއްލި ވަކިވުމާއެކު ކުޅިވަރު އާއިލާ ހިތާމައިގައި
 
މާދިހު ނިޔާވީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަލިވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް
 
މާދިހަކީ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންވެސް ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއް
ކ. މާލެ |
ކުޅިވަރުގެ ނަމޫނާ ޚިދުމަތްތެރިޔާ މާދިހު އިސްމާޢީލް
ފޭސްބުކް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް އެތަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުން އައި މާދިހު އިސްމާޢީލް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން މާދިހު ނިޔާވީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަލިވެ، ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ. ނިޔާވިއިރު މާދިހުގެ އުމުރަކީ 51 އަހަރެވެ.

ކުއްލި ގޮތަކަށް މާދިހު ނިޔާވިއިރު، އޭނާ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމުގައި ހިނިތުންވުމާއެކު ސާބިތުވެ ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން މާދިހުގެ އެހީތެރިކަން އެކި ކުލަބުތަކަށާއި ރެކްރިއޭޝަނަލް ކުޅިވަރުތަކަށްވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާދިހު ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންވެސް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ޚިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މާދިހަކީ ރާއްޖޭން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޭމްސްތަކުގައި ވާދަކުރިއިރު، ޓީމުގެ ކޮންޓިންޖެންޓްގައި ހިމެނިގެންވެސް އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ކުޅިވަރު އާއިލާއިން ދެކޭގޮތުގައި މާދިހު ވަކިވެގެންދިޔުމަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާދިހަކީ ކުރިން ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި މަސައްކަތް ކުރި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މި ފަހުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ސްޕޯޓްސް ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ވަޒީފާއެވެ. ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުން ވަނީ މާދިހު ނިޔާވުމާއެކު އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ބަޔާނެއްވެސް ނެރެފައެވެ. މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މާދިހު ޣިޔާސުއްދީނާ ގުޅުމަށްފަހު އަގު ނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޣިޔާސުއްދީންގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލީ މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ މާދިހު ނިޔާވުން އެއީ ގައުމުން އަގުހުރި ދަރިއަކު ގެއްލުން ކަމަށެވެ. އަދި ޕެންޑަމިކާއެކު މާދިހު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދިޔައީ ވޮލެންޓިއަކޮށްކަން މުސްތަފާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މާދިހު ނިޔާވުމާއެކު ކުޅިވަރު އާއިލާގެ އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް ސޯޝަލް މީޑީއާ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަމުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކުގައި މާދިހުގެ ވަކިވެދިޔުން އެއީ ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ފޫނުބެއްދޭނެ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިވަރު އާއިލާގެ ބޭފުޅުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
92%
ދެރަ ވެއްޖެ
5%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
3%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved